Om Gladare Hudik

Samverkan för en attraktiv stad nu och i framtiden

I ”För ett Gladare Hudik” samverkar kommun, näringsliv och föreningsliv tillsammans för att skapa en attraktiv stad att bo, leva och verka i. Med fokus på tydliga stråk, spännande mötesplatser och event.Stadsutveckling

Populärversion Årets stadskärna slutversion digital.pdfAbout
About
About
Shape

Var med och påverka

Kontakt

Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss